Företagskonsult för dina behov

Om Avant

Avant Företagskonsult bildades 2008 genom en separering av konsultverksamheten från BoRevision. Bolagets verksamhet inriktas på revisionsnära utredningar och rådgivning. Av historiska skäl har många av företagets uppdrag varit relaterade till fastighetsbranschen, men våra medarbetare har många års erfarenhet av utredningar inom olika branscher och företag i olika utvecklingsskeden.

Se mer

Exempel på tjänster som Avant tillhandahåller

Finansiell analys och rådgivning (t ex finansiering av ett företags tillgångar, d v s balansräkningens sammansättning)

Investeringskalkylering

Företagsvärdering

Förvärvsanalys, due diligence

Transaktionsstöd vid förvärv och försäljning av företag eller tillgångar

Omstrukturering…

Se mer