Kontakt

Avant FöretagsKonsult AB
Vasagatan 46
111 20 Stockholm

Telefon (vx) 08-737 90 30
Fax 08-737 90 36

Kontaktpersoner

Erik Davidsson
VD
070 – 911 71 18
Carina Karlsson
Bolagsjurist
070 – 341 97 10
Jörgen Götehed
Partner
070 – 911 71 16