Om Avant FöretagsKonsult

Avant Företagskonsult bildades 2008 genom en separering av konsultverksamheten från BoRevision. Bolagets verksamhet inriktas på revisionsnära utredningar och rådgivning. Av historiska skäl har många av företagets uppdrag varit relaterade till fastighetsbranschen, men våra medarbetare har många års erfarenhet av utredningar inom olika branscher och företag i olika utvecklingsskeden.

Flertalet uppdrag innehåller en kombination av finansiella, redovisningsmässiga och skattemässiga frågeställningar, där vi har bred och lång erfarenhet. Motsvarande tjänster avseende bostadsrättsföreningar handhas i första hand av systerbolaget BoRevision.

Inom skatteområdet har BoRevision sedan flera år ett etablerat samarbete med PwC. Samarbetet omfattar även Avant, även om förekommande frågeställningar kan ha något annorlunda karaktär beroende på företagskategori.

Kontakta oss