Våra tjänster

Exempel på tjänster som Avant tillhandahåller

Flera av ovanstående tjänster innehåller ofta en kombination av finansiella, redovisningsmässiga och skattemässiga frågeställningar, där vi har bred och lång erfarenhet. Motsvarande tjänster avseende bostadsrättsföreningar handhas i första hand av systerbolaget BoRevision.

Skatter

Inom skatteområdet har systerbolaget BoRevision sedan länge ett etablerat samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Samarbetet omfattar även Avant, även om förekommande frågeställningar kan ha något annorlunda karaktär beroende på företagskategori. Exempel på förekommande frågor omfattar bl a

Redovisning och ekonomi

För företag som behöver mer aktivt stöd i den dagliga verksamheten kan vi erbjuda stöd avseende bl a